מבזקים

עשרות משפחות חזרו לבתיהן בעיר חאן שיחון

חמאת – סאנא

עשרות משפחות חזרו היום לבתיהן בעיר חאן שיחון בפריפריה של אידליב לאחר הבטחת השירותים הבסיסיים להם, במסגרת המאמצים שמשקיעה הממשלה להחזרת כל האזרחים לעיירות ולכפרים ששחרר הצבא הערבי הסורי מידי הטרוריסטים .

עוזר מושל אידליב אמר לכתב סאנא כי העירייה פועלת למען החזרת החיים הטבעיים לכל הכפרים והעיירות ולאפשר לכל האזרחים לממש את הפעילות הכלכלית והחקלאית שלהם.

יש לציין כי הקבוצה הראשונה מהאזרחים שחזרו היום כוללת כ-50 משפחות בנות מתיים אזרחים .