מבזקים

מנסור קורא לספק מגננה בינ”ל לעם הפלסטיני

ניו-יורק-סאנא

נציג פלסטין הקבוע ליד האו”ם ריאד מנסור חידש את קריאתו לאו”ם לספק מגננה בינ”ל לעם הפלסטיני הנתון תחת הכיבוש הישראלי יותר מ-70 שנים.

מנסור במהלך פגישה למועצת הביטחון אתמול על אודות הגנת האזרחים במהלך סכסוכים חמושים ,קרא לקהילה הבינ”ל לשאת באחרויותיה ,אמר כי אי אפשר לחברה הבינ”ל לוותר על התחייביותיה ,וציין כי הישות הישראלית אינה מצייתת להחלטות הבינ”ל ,מתעלמת מהן ומפירה אותן באופן שיטתי.

הוא ציין לאי כיבוד החוק הבינ”ל והעדר החשבונות עם הכיבוש שמרחיק לכת בפשעיו נגד הפלסטינים הביאו לעכב את ההגעה להסדר את השאלה הפלסטינית.