נפילתו חלל של אזרח בהתפוצצות מוקש משרידי הטרוריסטים בחוות ח’אן שיח’ון שבפרבר אידלב הדרומי

אידליב – סאנא

אזרח נפל חלל מהתפוצצות מוקש משרידי קבוצות הטרור בחוות ח’אן שיח’ון שבפרבר אידלב הדרומי.

כתב סאנא מסר כי מוקש משרידי קבוצות הטרור התפוצץ באזרח כשהיה חורש את אדמתו בחוות ח’אן שיח’ון, דבר שגרם לנפילתו חלל.