הצוות הממשלתי המעוניין בהתמודדות בנגיף קורונה מבטל העוצר הלילי המוטל החל מהיום

דמשק – סאנא

צוות הממשלה בנושא התגובה לנגיף קורונה ערך סקירה והערכה מקיפות של כל האמצעים וההחלטות הממשלתיות הקשורות בהתמודדות עם הנגיף וחשיבות החזרה לחיים הכלכליים ועם הקפדת הליכי הבריאות והבטיחות של הציבור.

הצוות הממשלתי הדגיש את שמירת האפשרות להיזדקק להטלת עוצר שלם ומקיף בכל רגע בהתאם לשינויים הקשורים לנגיף קורונה, והסביר כי כל האמצעים המתקדמים שמטרתם להשיג איזון בין בטיחות בריאותית והתמודדות עם הנגיף מצד אחד להמשך החיים הכלכליים מאידך, חוזרים ומדגישים את חשיבות המודעות בקרב האזרחים לפעול בזהירות רבה ובאחריות בכל הקשור לדבקות בדרישות בטיחות הבריאות ואי התקהלות.

במהלך ישיבתו אתמול בראשותו של ראש הממשלה, המהנדס עימאד ח’מיס, החליט צוות הממשלה לבטל לחלוטין את עוצר הלילה המוטל החל מהיום שלישי ב- 26 במאי, ולהסיר את איסור הנסיעות בין המחוזות ולאפשר הובלה המונית ביניהם ולהאריך את תקופת פתיחת החנויות והשווקים המסחריים משעה 8 בבוקר עד 7 בערב במהלך תקופת הקיץ.

לאחר הערכת חזרתם של אזרחי סוריה שנמצאים תקועים במדינות אחרות לאחר התפשטות נגיף קורונה, הוחלט להמשיך בהחלטה להפסיק את הבאתם החל מ- 13  במאי השוטף ועד להודעה חדשה, כי יידונו בנושא זה לאחר סיום כל המקרים ותום תקופת ההסגר עבור הנוכחים במרכזי ההסגר בידיעה שמשרד הבריאות, יש לנקוט בכל אמצעי ובקרות הבריאות על מנת למנוע זיהום כלשהו.