מערכות נשק ותחמושת בהם רקיטות “טאו” מתעשיה אמריקנית בשרידי הטרוריסטים שבאזור הדרום