המאמצים להשלמת תוכנית פסי הברזל המשניים בחיסאא נעשים בקצב מהיר כדי לשים אותם בשירותים בזמן הכי קרוב