יוזמות קהילתיות וחברתיות בכמה מחוזות כדי להתמודד עם נגיף הקורונה