הטמפרטורות פחות מהממוצע וסיכוי לטפטופים בכמה אזורים

דמשק – סאנא

הטמפרטורות ישארו פחות מהממוצע בכ-4-2 מעלות בשל השפעתו של אפיק נמוך.

השירות המטאורולוגי מצפה כי מזג האוויר יהיה נאה עד מעונן חלקית בדרך כלל עם סיכוי לטפטופים מעל המרומים החופיים והצפוניים .

ינשבו רוחות דרומיות קלות עד מתונות עם משבים ערים לפעמים ,והים בינוני בגובה הגלים.