מבזקים

העיירה “מלח” באזורי הכפרי הדרומי של סווידאא