תוקפנות טורקית חדשה נגד קווי המתח בתל תמר

אל-חסכה – סאנא

תחנת החשמל של תל תמר בפריפריה המערבית של אל-חסכה יצאה היום מכלל שירות כתוצאה לתוקפנות טורקית נגד קוו המתח 66 קילו וולט המזין את האזור אום אל-כייף, דבר שגרם לניתוק זרם החשמל בכל רחבי העיירה הנ”ל .

מנכ”ל חברת החשמל של אל-חסכה אמר לכתב סאנא כי המשטר הטורקי תוקף את תחנת חשמל המדוברת זו הפעם השלשית ברציפות, ובצל התנאים השוררים שם קשה לפתוח בכל צעדי תיקון שהם.