מבזקים

עצרת המונית בעיר סווידאא כאות חגיגה בניצחונות הצבא