יחידות הצבא מפנות מכות נגד עמדות הטרוריסטים בפרברי חאלב ואידליב וגרמו להם אבידות כבידות

מחוזות – סאנא

כתב סאנא מסר כי יחידות הצבא הערבי הסורי היפנו מכות נגד מטות הקבוצות הטרוריסטיות בסביבת אלאתארב, כפר נוראן, דארת עזה ,באלה ,אלסחארה ותקאד בפריפריה המערבית של חאלב, שגרמו לטרוריסטים אבידות בנפש ובציוד.

בריף אידליב הכתב הבהיר כי יחידות הצבא השמידו גם במכות רקטיות וארטילירות רכבים וציוד לקבוצות הטרור בדיר סנבל, קצוות מערת אלנעסאן ואלרכאיא.