הדיפת מל”טים בסביבת עיר ג’בלה

לטקיה – סאנא

כתב סאנא מסר כי מערכות ההגנה האווירית במחוז לטקיה הדפו מל”טים אשר שוגרו על ידי הטרוריסטים במחוז אידליב, והפילו אותם בסביבת ג’בלה ללא נזקים.