22 חברות סוריות משתתפות ביריד גולפוד 2020 בדובי

דובי – סאנא

פעיליות יריד גולפולד 2020 במחזורו ה-25 הנחשב מהירידים הענקים המתמחים במזון בעולם, הושקו היום בהשתתפות סוריה במרכז דובי המסחרי הבינ”ל בנסיכיות הערביות המאוחדות.

היריד שימשך עד 21 בפברואר השוטף מהווה הזדמנות חשובה למפגש החברות המתמחות במזון, שבו מבקרים מידי שנה כ-100000 מבקרים, והוא כולל כ-5000 ביתנים שמיציגים 189 מדינות בעולם, והוא מהווה הזדמנות לחברות הסוריות ליצור שותפות עם החברות הבינ”ל כדי לוודיע במוצרי המזון מתעשיה סורית.

מנכ”ל הרשות לגיבוי ולפתוח היצור המקומי והיצוא ד”ר אבראהים מידה אמר לכתב סאנא כי 22 חברות סוריות משתתפות ביריד זה, המתמחות בתעשית שמורים על כל סוגיהם משקאות, זית, פירות מיובשים ועוד.