ראש הממשלה הדגיש בפני וועידת הפועלים המשך תיקון הסקטור הכללי

דמשק – סאנא

דרישות המשתתפים בוויעדה הכללית ה- 27 של התאחדות הפועלים התמקדו בדיונים בדוח הכלכלי של ההתאחדות בנוכחותם של ראש הממשלה המהנדס עימאד ח’מיס, חבר ההנהגה המרכזית של מפלגת הבעת’ הערבית הסוצילסטית ראש לשכת הפועלים והפלחים שעבאן עזוז, גם כן המשתתפים דנו בשאלות שמעניינות את חיי האזרחים הן במישור השירותים והן במישור הכלכלה ושיפור מצבם של הפועלים בנוסף לדרכים להתמודד בפני המלחמה הכלכלית שנועדה נגד העם הסורי.

המשתתפים הדגישו את חשיבות השמירה על בתי החרושת ומתקני הסקטור הכללי ושיקומם של מתקנים אלה לטובת האנטרסים של האזרחים.

ראש הממשלה המהנדס עימאד ח’מיס הדגיש את חשיבות השתתפות הוועדות של הפועלים בקבלת ההחלטות הנדרשות להקל מההשלכות של המלחמה הכלכלית לה נתונה סוריה, בנוסף לשיפור מצב המחייה לאזרחים הסוריים.

ומצדו ראש ההתאחדות הכללית של הפועלים ג’מאל אלקאדרי הדגיש את חשיבות מלוי מלוא הדרישות של הפועלים בסקטור הכללי והפרטי.