הפלגים הלאומיים בפלסטינה קוראים לארגן יום כעס כאות סירוב לעסקת המאה

אל-קודס הכבושה – סאנא

גורמים לאומיים פלסטיניים קראו לארגן בימי רביעי ושישי הבאים, יום של כעס בנוסף לתהלוכות והפגנות מחאה בכל ערי הגדה המערבית ורצועת עזה הנצורה, וזה כאות סירוב לעסקת המאה וכאות צידוד ותמיכה בעיר אל-קודס הכבושה.

הפלגים הבהירו בהודעה שפרסמו היום משלהם – לפי סוכנות ו’פא – כי פעילות זו תפרוץ מעמקי הצפון ביום רביעי כדי להדגיש את העמידה בתוקף מול תוכניות הכיבוש הישראלי, אבל הפעילות של יום שישי אין היא אלא מעין יום כעס המיועד לתמוך בעיר אל-קודס הכבושה ובאתרים הדתיים של המוסלמים והנוצרים.

תנועת פתח : עסקת המאה מסורבת מכל וכל

המועצה הרבולוציונרית של תנועת פתח הדגישה כי מה שמכונה בשם עסקת המאה מסורבת מכל וכל ואין כל וויתור שהוא על הזכויות והעקרונות הלאומיים והלגיטימיים של העם הפלסטיני, ויש לבצע את כל ההחלטות הבינ”ל דרך סיום הכיבוש הישראלי והקמת המדינה הפלסטינית שבירתה אל-קודס.

המועצה הדגישה בהודעה משלה היום – לפי סוכנות ו’פא – כי הממשל האמריקני לא החמיץ כל הזדמנות שהיא כדי לשתף פעולה עם ישראל בכיבוש השטחים ובנימוק הצעדים ההתנחלותיים, אבל בני העם הפלסטיני לא ייכנעו בפני כל  לחץ, הפחדה או פיתויים שהם מצד הממשל האמריקני, והם נחושים בדעתם להכשיל את עסקת המאה המדוברת באמצעות ההתקוממות והחזקת המעמד.

המועצה קראה למדינות ערב שיסייעו בידי פלסטינה והפלסטינים דרך סירוב וגינוי כל עסקה אשר באה בניגוד לאינטרסיהם.