מבזקים

אפיק קוטבי .. גשמים עזים ושלגים מעל גובה 900 מ’ בלילה

דמשק –סאנא

אפיק קוטבי משפיע החל משעות הערב, הטמפרטורות ישארו מסביב לממוצע ונמוכות מעט.

השרות המטאורולוגי מצפה היום כי מזג האוויר ימשיך להיות מעונין חלקית עם סכוי לירידת גשמים עזים מלווים בסופות רעמים ,ושלגים באזורים מעל 900 מ’ במהלך שעות הלילה.

ינשבו רוחות דרום מערביות מתונות עם משבים עזים ובעיקר במרומים המערביים והדרומיים במהירות יותר מ 65 קמ”ש והים בינוני עד גבוה בגובה הגלים.