הסכם לשיתוף פעולה בין וועדת גיבוי היצור המקומי והיצוא לבין התאחדות היצואנים והיבואנים הערבים

דמשק – סאנא

הוועדה לגיבוי ולקדום היצור המקומי והיצוא חתמה היום על הסכם לשיתוף פעולה עם התאחדות היצואנים והיבואנים הערבים ( הלישכה האזורית בסוריה ) הנועד לקיים מגעים ישירים בין אנשי העסקים הסורים לבין אנשי העסקים הערבים בתחומי כלכלה, מסחר, תעשיה ושירותים שונים כדי להאיץ את סחר החלפין ופתיחת שווקים חדשים בפני המוצרים הסוריים.

ההסכם כולל עדוד ההשתתפות בירידים כלליים ומתמחים הן בפנים והן בחוץ, כינוסים ומסעי השווק לחברות המתמחות ביצוא ובהכשרת העובדים בתחום השווק והיצוא.