מועצת העם: שחרורו של הלוחם אל-מקת הוא ניצחון חדש .. וכי שנות מאסרו רק חיזקו את גאוותו