משרד החוץ הפלסטיני: הפרות הכיבוש נגד העם הפלסטיני הם פשעים נגד האנשות

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי הפרות הכיבוש הישראלי הנמשכות נגד העם הפלסטיני הם פשעי מלחמה ופשעים נגד האנשות, והוא מתח בקורת על המשך השתיקה הבינ”ל לגביהן.

משרד החוץ הפלסטיני הבהיר בהודעה שפרסם היום כי שלטונות הכיבוש מעמיקים את פשעיהם במסגרת הריסת בתיהם של הפלסטינים, גרושם וההשתלטות על אדמותיהם וקניניהם, בו בזמן שהדגיש על כך כי העם הפלסטיני ימשיך במאבקו כדי לקבל בחזרה את זכויותיו הלגיטימיות, ובעקר הקמת מדינתו העצמאית שבירתה אל-קודס, ושיבתם של הפליטים הפלסטינים לבתיהם.