המחאות למען שיפור מצב המחייה והלוחמה בשחיתות בלבנון נמשכות