הקתידראי של הגברת אום אלמעונאת בעיר חאלב נפתחה לאחר שיקומה מנזקי הטרור שנגרמו לה