משרד החוץ.. לרגל ציון היום הבינלאומי לקורבנות המלחמה הכימית.. כלי הנשק להשמדה המונית שבהם השתמשה וושינגטון הביאו לאסונים אנושיים

דמשק – סאנא

מקור בכיד במשרד החוץ אמר כי  לרגל ציון היום הבינלאומי לקורבנות המלחמה הכימית, אנחנו כולנו זוכרים את המלחמות שבצעה ארצות הברית בתרוץ כלי הנשק להשמדה המונית, שבשלם הרסה והשמידה מדינות, עמים ותרבויות, בין השאר עיראק, ולבסוף התוודאה בכך כי מלחמות אלו נשענו על שקרים.

המקור הוסיף לכתב סאנא כי ביום זה אנו זוכרים אותם שקרים שבהם השתמש המשטר האמריקאי ומספר ממשטרי המערב בקשר להשתמשות סוריה כביכול בכלי נשק כימיים, שלאחר מכן הוכחו כבדויים, שהאחרונים שבהם הפרסומים אודות לטשטוש הדחות שהתיחסו לתקריות השקריות.

המקור הדגיש כי סוריה קוראת למשטר האמריקאי לבציע ולו לפעם אחת את קריאותיו לאסור יצור כלי נשק כימיים ולהשתמשות בהם בעולם, ולהפעיל לחצים על ישראל כדי שתחתום על הסכם זה ולממש אותו.