וועדת גיבוי העם הפלסטיני: להמשיך במאבקו לשחרור השטחים הערביים הכבושים

דמשק – סאנא

הוועדה העממית הערבית הסורית לגיבוי העם הפלסטיני ולמאבק בתוכנית הציונית, הדגישה את דבקותה באחדות שטחי סוריה, ולעשות להשלמת שחרורם מהכיבוש והטרור על כל צורותיהם, והדגישה את הצורך להמשיך במאבק לשחרורם של הגולן הערבי הסורי הכבוש, מחוז סקנדרון ושאר השטחים הערביים הכבושים.

הוועדה שמה דגש על תמיכתה בצעירים ובצעירות אל-קודס ופלסטין הכבושות שממשיכים לעמוד בפני האוייב הציוני, כולל בכך צעדות השיבה, וממשיכים בנחישות דעת לעמוד בפני תוכניותיו הקולעות לפגוע בעם זה, ולמנוע אותו מלקבל בחזרה את כל זכויותיו, כולל בכך מדינה משלו שבירתה עיר אל-קודס.

הוועדה קראה לכוחות ולפלגים הפלסטינים ולבני העם הפלסטיני להגן על השאלה הפלסטינית ולהתמודד עם התוכניות הציו-אמריקניות באזור.