הצבא סכל מתקפת הטרוריסטים על כפר כפריה וחסל ריכוזיהם האחרונים בכפר אעג’אז שבפרבר אידלב

אידלב – סאנא

יחידות של הצבא הערבי הסורי חיסלו את ריכוזי הטרוריסטים האחרונים בכפר אעג’אז, והשמידו שני רכיבים ממולכדים שבהם השתמשו קבוצות הטרור כדי לתקוף כפר כפריה באזור סנג’אר שבפרבר אידלב הדרומי מזרחי.

כתב סאנא בחמא מסר כי יחידות של הצבא התנגשו עם קבוצות טרוריסטיות שחדרו לכפר אעג’אז, וגרמו להן אבידות והפסידים כבדים, וכי הטרוריסטים שנצלו ברחו לאזורים שבאו מהם בפרבר אידלב הדרומי-מזרחי.

הכתב הבהיר כי יחידות של הצבא סיכלו התקפה שבצעו קבוצות טרוריסטיות על כפר כפריה והשמידו שני רכיבים ממולכדים במקביל לעימותים עזים שנהלו עם טרוריסטי הארגון התכפירי בציר אסטבלאת ורסם אל-ו’רד שבפרב אידלב הדרומי-מזרחי, וגרמו להם אבידות והפסדים.