מבזקים

הנשיא מר בשאר אלאסד בראיון עם כתב העת פאר-מאץ’ הצרפתי