מבזקים

צוות רפואי רוסי מבקר בבית החולים הלאומי של קאמישלי