מבזקים

הסתימות בנית שני שוברי גלים מרכזי ומשני בנמל אל-בסיט שבעיר לטאקיה .. במטרה לשמור על הסירות וכגורם להשקעה תירותית באזור