שיחות בין התאחדות לישכות המסחר הסוריות ומשלחת פרלמנטית גרמנית להסרת הסנקציות הכלכליות

דמשק – סאנא

השיחות שהתקיימו היום בלישכת המסחר של דמשק בין המשלחת הפרלמנטית  הגרמנית בראשותו של פראנק בזימן יו”ר קבוצת המגעים המיוחדת עם סוריה בפרלמנט, ומועצת התאחדות לישכות המסחר הסוריות, דנו באפשרות החזרת היחסים הכלכליים והמסחריים בין סוריה לגרמניה לקודמתם, ולהסרת הסנקציות החד-צדדיות המוטלות על סוריה.

יו”ר התאחדות לישכות המסחר הסוריות ע’סאן אל-קלאע הדגיש את חשיבות העבודה כדי להביא להסרת המצור הכלכלי המערבי והסנקציות החד-צדדיות המוטלות על סוריה, ולנקוט בצעדים להחזרת היחסים הכלכליים בין סוריה לגרמניה.

יו”ר המשלחת הגרמנית ויו”ר קבוצת המגעים המיוחדת עם סוריה בסיעה הפרלמנטית של המפלגה האלטרנטיבית למען גרמניה פראנק בזימן הביע את עמדת מפלגתו וסיעתו הפרלמנטית שמהווה 16 אחוזים מחברי הפרלמנט הגרמני המתנגדת להטלת מצור על סוריה ובעד בניית יחסים חדשים עם סוריה וקדום שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי הארצות, והוא קרא לנקוט בצעדים איפקטיביים להחזרת היחסים הכלכליים בין שתי הארצות.