בתגובה על עמדת וואשינגטון האו”ם חזר על הדגשת אי לגיטימיות ההתנחליות הישראליות

ג’נבה – סאנא

האו”ם חזר היום על הדגשת כי ההתנחלויות הישראליות הנבנות בשטחיהם של הפלסטינים הכבושים אינן לגיטימיות ומפירות את החוק הבינ”ל.

סוכנות פרנס פרס צטטה את דובר לישכת זכויות האדם השייכת לאו”ם רוברט קולפיל שאמר לעיתונאים בתגובה על העמדה האמריקנית בקשר להתנחליות הציוניות כי שינוי המדיניות במדינה כל שהיא אין פירושו עדכון לחוק הבינ”ל הקיים או לפרושו על ידי בית הדין הבינ”ל ומועצת הביטחון.

קלופיל הוסיף כי לישכת זכויות האדם תמשיך לאמץ את העמדה שעליה מסתמך האו”ם זה זמן ארוך שלפיה ההתנחלויות הישראליות מהוות הפרה לחוק הבינלאומי.