יחידות הצבא מציבות נקודותיהן בשני הכפרים אלדשישה ואלטוילה בציר המערבי של העיירה תל תמר בצפון –מערב אלחסקה

אלחסקה – סאנא

כתב סאנא באלחסקה מסר כי יחידות של הצבא הערבי הסורי הציבו נקודותיהן בשני הכפרים אלדשישה ואלטוילה שהתפרסו בהם אתמול בציר המערבי של העיירה תל תמר בצפון –מערב אלחסקה.