אלג’עפרי הדגיש את קריאתה של סוריה להפך את אזור המזרח התיכון לאזור נקי מנשק גרעיני

ניו יורק – סאנא

נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם ד”ר בשאר אל-ג’עפרי הבהיר היום במהלך הנאום שנשא בפני הוועידה שהתכנסה תחת הסיסמה / מזרח תיכון נקי מנשק גרעיני / כי כמה מדינות בעלות יכולת והשפעה ובמיוחד אלה הגרעיניות מונעות מעמי האזור לחיות בשלום דרך הקמת אזור נקי מנשק גרעיני ומכלי נשק להשמדה המונית, ובמיוחד כשהתחמקה ישראל מלהצטרף להסכם אי הפצת הנשק הזה ולשני הסכמי מניעת השימוש בנשק כימי וביולוגי.

אל-ג’עפרי ציין כי סוריה היתה מבין המדינות הראשונות שמיהרו להצטרף להסכם אי הפצת הנשק הגרעיני בשנת 1969 טרם נכנס ההסכם לתוקפו בשל שהיא מאמינה שישנו צורך בניקוי העולם והמזה”ת מנשק הרסני זה.

הוא ציין כי סוריה תוך אימון מוחלט בצורך הקמת האזור המדובר הזה ובמהלך תקופת חברותה במועה”ב, הגישה בשנת 2003 הצעת החלטה להקים אזור נקי מכלי השמדה המונית במזה”ת, אבל הצעה זו עודנה עד עתה במעמקי מגירות הלשכות של מועה”ב הבינ”ל.

גם כן הבהיר אל-ג’עפרי כי סוריה הצטרפה בשנת 1978 לצעדי הצלחת כינוס הסיבוב הבלעדי הראשון של העצרת הכללית בנושא פירוק הנשק הזה וחתמה על הערבויות הכלליות של הסוכנות הבינ”ל לאנרגיה אטומית בשנת 1992, ובשנת 1995 הצטרפה לתהליך הצלחת ההחלטה של וועידת העיון מחדש בהסכם אי הפצת הנשק הגרעיני.

אל-ג’עפרי הבהיר עוד כי סוריה חתמה על הסכם איסור השימוש בנשק ביולוגי בשנת 1972, ובשנת 2013 הצטרפה להסכם איסור הנשק הכימי בשל שהיא מאמינה בצורך הפיכת האזור לנקי מכלי נשק הרסניים אלה באופן המבטיח את יציבות ושלום העמים ובמיוחד כשוועידה זו צריכה להוות המוטיבציה האמיתית בכיוון המטרה הזאת, אבל אי הצטרפות ישראל להסכם המדובר וסירובה להכפיף את מתקניה הגרעיניים לפיקוח של הסוכנות הבינ”ל לאנרגיה אטומית, בנוסף להיעלמות ארה”ב ופרישתה מההסכם, כל זה מהווה מסר שלילי לחברה הבינ”ל האומר כי שתי הישויות האלה אמריקה וישראל  מטרפדות את הרצון הבינ”ל והאזורי המיועד לנקות את אזור המזה”ת מכל סוג של כלי השמדה המונית.