מציאת כלי נשק תחמושת ותרפות מקצתם מתוצרת ישראלית ומערבית משרידי הטרוריסטים בפרברי דמשק הדרום –מערבי ואלקוניטרה הצפוני

דמשק – סאנא

כתב סאנא מסר כי הגורמים הנוגעים בדבר מצאו כמויות של כלי נשק ,תחמושת ותרופות מקצתם מתוצרת ישראלית ומערבית משרידי הטרוריסטים ,היו נסתרים בפרברי הדרום –מערבי של דמשק והצפוני של אלקוניטרה.