אלמאלקי קורא להעניש את הישות הכיבושית על פשעיה נגד הפלסטינים

אלקודס – סאנא

שר החוץ הפלסטיני ריאד אלמאלקי חזר על קריאתו לקהילה הבינ”ל לנקוט בצעדים דחופים להעניש את הכיבוש הישראלי על תוקפונתו ופשעיו הנמשכים נגד הפלסטינים.

סוכנות וופא ציטטה את הודעתו של אלמאלקי שפרסם היום ,לפיה נאמר כי כוחות הכיבוש ביצעו תוקפנות בוטה נגד בני עמנו ברצועת עזה ,וגרמה לנפילתם חלל של 34 פלסטינים ולפציעתם יותר מ 113 אחרים ,וקרא לצורך התחשבנות עם הבכירים הישראלים בשל פשעיהם נגד העם הפלסטיני על ידי בית הדין הבינ”ל לפלילים.

אלמאלקי ציין לשתיקת הקהילה הבינ”ל על פשעי הכיבוש שהיא האחראית במישרין על התוצאות , וקרא לספק מגננה בינ”ל לעם הפלסטיני מפני פשעי הכבוש ולהשיג על זכויותיו הלגטימיות להגדרת גורלו והקמת מדינתו העצמאית.