בהנחיתו של הנשיא מר בשאר אל-אסד .. אל-הלאל העביר את תנחומיו של הנשיא לארכיבישוף איפזין בשל נפילתם של הכומר בידוין ואביו

אל-חסכה – סאנא

בהנחיתו של הנשיא מר בשאר אל-אסד סגן מזכ”ל מפלגת אל-בעת’ הערבית הסוצילטית המהנדס הלאל אל-הלאל העביר היום את תנחומיו של הנשיא בשאר אל-אסד לארכיבישוף אנתרניק איפזין ראש העדה הארמנית הקתולית באזורי אל-ג’זירה והפרת, בשל נפילתם חלל של הכומר הוסיב אברהאם בידוין ואביו שכנופיות הטרור התנקשו בחייהם.

אל-הלאל העביר למשפחת החללים את תנחומיו של הנשיא, והדגיש כי התקפתם של אנשי הדת מכוונת נגד קולות הצדק הקוראים לאחווה, לאהבה ולשלום, ומהווה נסיון נואש על ידי הרשעים לפגוע בגווני הרקמה הסורית המאוחדת.