בתום תפקידו .. וואשינגטון מחסלת את יציר ידיה הטרוריסט אל-בגדאדי מנהיג ארגון דאעש