מבזקים

בחסותו של הנשיא בשאר אל-אסד … חניכת תחנת חשמל של דהר אל-ג’בל בסו’ידאא בעלות של 6 מילירדים לירות סוריות