הארועים בשטח

הצבא הסורי וכוחות ההגנה העממית ממשיכים לרדוף אחרי הטרורסטים ולגרום להם אבידות קשות במקומות שונים

מחוזות – סאנא דובר צבאי סורי מסר כי יחידות הצבא בשותפות עם אנשי ההגנה העממית חסלו טרטרסטים רבים אנשי ג’בהת אלנוסרה בקוניטרה והשמידו את מערכות התובלה, הנשק והתחמושת שלהם. הדובר …

עוד ידיעות

כוחות הצבא הסורי בסיוע מטוסי חיל האוויר ממשיכים לתקוף את הטרורסטים ולפגוע בהם במחוזות שונים

מחוזות – סאנא מקור צבאי מסר לסוכנות “סאנא” שכוחות הצבא הדקו את השליטה וגם רשמו לזכותם התקדמות בגושי בנינים נוספים בעיר א-זבדאני בפריפריה של דמשק. המקור הוסיף כי יחידות הצבא …

עוד ידיעות

הצבא חסל טרורסטים שנסו לחדור לשדה התעופה אלת’עלה בפרבר אלסווידא…חיל האוויר השמיד קינים לטרורסטים בפרבר אידלב וחלב

מחוזות – סאנא גורם צבאי מסר כי יחידה מהצבא התנגשה עם קבוצה טרורסטית שנסתה לחדור מהצד הדרומי-מזרחי של שדה התעופה אלת’עלה. הגורם הוסיף כי בהתנגשות נהרגו כל הטרורסטים והושמדה משאית …

עוד ידיעות

הצבא משתלט על שכונת אלג’סר בעיר אלזבדאני ומחסל כ 34 טרורסטים בפרבר לאטקיה

מחוזות – סאנא בעיר אלזבדאני גורם צבאי מסר היום בצהרים כי יחידה מהצבא בשתוף-פעולה עם ההתנגדות הלאומית הלבנונית השתלטה על שכונת אלג’סר בעיר אלזבדאני בפרבר דמשק לאחר חסול מוקדי הטרור …

עוד ידיעות

מספר ממפקדי הטרורסטים נהרגו באלקוניטרה ,חיל האוויר השמיד קינים לטרורסטים בפרבר אידלב

מחוזות – סאנא בפרבר אלקוניטרה גורם צבאי מסר לכתב /סאנא /כי יחידה מהצבא השמידה במבצע איכותי קן למפקדי אירגוני הטרור הסלפי בהובלת חזית אלנוסרא בכפר אום אלעזאם השיך לעירה ח’אן …

עוד ידיעות

הצבא חסל 10 טרורסטים בבוסרא אלשאם והשמיד קינים לאירגוני הטרור בלאטקיה ואידלב

מחוזות – סאנא בפרבר אידלב גורם צבאי מסר כי מטוסי הקרב תקפו היום בבוקר קינים לטירורסטים בכפרים קרקור וקניסת נח’לה בפרבר ג’סר אלשווע’ור וכתוצאה לכך נהרגו מספר טרורסטים והושמדו אמצעי …

עוד ידיעות