מדיני

משרד החוץ: חדירת כוחות טורקים לגבולות סוריה תחת גיבוי התוקפנות הישראלית מדגישה את אחדות המטרות בין המשטר הטורקי לישות האויב

דמשק – סאנא משרד החוץ והמהגרים הדגיש כ חדירת כוחות טורקים לגבולות סוריה לפנות בוקר הוא סנככון גלוי,תזמון חשוף ותחת גיבוי תוקפנות ישראלית ,מדגישה את אחדות המטרות בין המשטר הטורקי …

עוד ידיעות