בריאות

כשלושה מליון ילדים בני פחות מחמש שנים נכללים בגל החסון הנוכחי נגד המחלות תוך שתוף פעולה עם ארגון הבריאות העולמית וסוכנות יוניסיף

דמשק – סאנא משרד הבריאות תוך שתוף פעולה עם ארגון הבריאות העולמי , והאו”ם לילדות יוניסיף התחיל בפעימבה הלאומית התשיעית לחסון נגד שתוק הילדים מתחת לגיל חמש שנים. הפעימה הזות תימשך עד …

עוד ידיעות