rodaina

משרד החוץ הפלסטיני קרא לעולם לשמור זכויותיהם של הפליטים הפלסטינים

אלקודס – סאנא משרד החוץ הפלסטיני קרא לקהילה הבינ”ל להגיש את התמיכה הדרושה להבטחת  זכויותיהם של הפליטים הפלסטינים, ובראשן  זכות השיבה וממוש החלטות האו”ם הרילוונטיות. בהודעה שפרסם המשרד היום לרגל …

עוד ידיעות

אלמקדאד למועצת העם: מדיניות סוריה החיצונית תמשיך להיות נשענת על עדיפויות הריבונית הלאומית אחדות השטחים ושחרור כל גרגיר כבוש

דמשק – סאנא שר החחוץ והמהגרים ד”ר פייסל אלמקדאד אמר בסקירה שמסר בפני מועצת העם כי מדיניות החוץ הסורית תמשיך להיות נשענת על עדיפויות הריבונות הלאומית, העצמאות, אחדות השטחים ושלימותם, …

עוד ידיעות

בוגדנוב: מוסקבה תמשיך במאמציה כדי למנוע המשטר הטורקי מלבצע תוקפנות חדשה נגד שטחי סוריה

מוסקבה – סאנא נציגו המיוחד של נשיא רוסיה לענייני המזה”ת וארצות אפריקה וסגן שר החוץ מיכאיל בוגדנוב הדגיש היום כי מוסקבה תמשיך במאמציה כדי למנוע המשטר הטורקי מלבצע תוקפנות חדשה …

עוד ידיעות