rodaina

האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש הפגינו נגד תוכנית טורבינות הרוח

הגולן הסורי הכבוש – סאנא במסגרת הפעילות הלאומית נגד תוכניות ההתנחלות הישראלית בגולן הסורי הכבוש, האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש הפגינו נגד תוכנית טורבינות הרוח ששלטונות ישראל מתכוונים להקים בשטחים …

עוד ידיעות

אלע’באש דן עם יו”ר הוועדה הבינ”ל לצלב האדום בדרכים לשיתוף הפעולה במגזר הבריאות

דמשק – סאנא שר הבריאות ד”ר חסן אלע’באש דן היום עם יו”ר הוועדה הבינ”ל לצלב האדום ביתר מאוריר בדרכים לשיתוף הפעולה בנושא מגזר הבריאות, ושירותי הבריאות המסופקים בסוריה. בתום הפגישה …

עוד ידיעות