sliman

הפטריארך אסאדוריאן אמר במהלך פגישתו על מושל עיר לאטקיה: סוריה ארץ האהבה נתקלת בקנוניה גדולה ועמה דובק באחדתו חלאומית

לאטקיה – סאנא עוזר הפטריארך בהגמונית הארמן הקטולים בלבנון ג’ורג’ אסאדוריאן אמר כי סוריה ארץ האהבה, השלום וההירמוניה נתקלת בקנוניה גדולה שהצבא הסורי מתמודד עמה, בעוד שבניה לוחמים בטרור ובתעלומה …

עוד ידיעות

מטוסי-הקרב הרוסים בשתוף-פעולה עם הכוחות האווירים הסורים השמידו 1458 יעדים לטרורסטים בחלב, באידלב, בלטקיה, בחמא, בחומס, בדיר אלזור ובאלרקה

דמשק – סאנא גורם צבאי מסר כי הושמדו /12/ תחנות לזקוק נפט, 8 אתרים להפקת נפט, וגז, ושתי שירות שכוללות /40/ מיכלים לנפט שיכים לארגון דאעש הטרורסטי בחלב, באלרקה ובדיר …

עוד ידיעות

אלזועבי: הגיחות האוויריות הבריטיות נגד ארגון דאעש הטרורסטי רעש תקשורתי ומלחמתי שאין לו אפקט בשטח

דמשק – סאנא שר ההסברה עומראן אלזועבי הגדיר את הגיחות האוויריות הבריטיות הראשונות נגד ארגון דאעש הטרורסטי בסוריה כרעש תקשורתי ומלחמתי שאין לו אפקט בשטח. השר אלזועבי אמר בשיחה לערוץ …

עוד ידיעות