sliman

שלטונות הכבוש הישראליים כנסו ישיבה מבוימת בבית-המשפט בעיר אלנאסרה כדי לשפוט את האסיר צדקי אלמקתת

אלקודס הכבושה – סאנא שלטונות הכבוש הישראליים כנסו ישיבה מבוימת בבית-המשפט הגזעני בעיר אלנאצרה כדי לשפוט את וותיק האסירים הסורים בבתי-הכלא הישראלים צדקי אלמקת. בישיבה שכונסה בבית-המשפט הגזעני העידו בעדותם …

עוד ידיעות