الرئيسية / أرشيف الوسم : کرونا در ایران

أرشيف الوسم : کرونا در ایران

آمار کرونا در ایران || 24 فوتی و شناسایی 2539 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 24 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 2539 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 30 فوتی و شناسایی 2394 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 30 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 2394 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 31 فوتی و شناسایی 1480 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 31 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 1480 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 26 فوتی و شناسایی 701 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 26 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 701 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 19 فوتی و شناسایی 1178 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 19 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 1178 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 24 فوتی و شناسایی 1579 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 24 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 1579 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 42 فوتی و شناسایی 1171 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 42 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 1171 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 34 فوتی و شناسایی 1706 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 34 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 1706 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 22 فوتی و شناسایی 1677 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 22 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 1677 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »

آمار کرونا در ایران || 40 فوتی و شناسایی 2128 مورد جدید

تهران-سانا وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 40 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته و 2128 مورد جدید ابتلا ثبت شده است. وزارت بهداشت …

أكمل القراءة »