بازاریابی بیش از 82 هزار تن گندم از مزارع حسکه

حسکه – سانا

کشاورزان حسکه  82 هزار و 500 تن گندم به مراکز مجاز بازاریابی جرمز و دام و طواریج تحویل داده اند.

عمار الاحمد، مدیر شعبه شرکت بازرگانی غلات سوریه در بیانیه ای به خبرنگار سانا اشاره کرد: عملیات بازاریابی در طول تعطیلات همچنان ادامه دارد و سرعت بازاریابی روزانه تا به امروز خوب است، زیرا بین 2000 تا 3500 تن در روز متغیر است.

وی اشاره کرد که  کمیته هایی که برای عملیات بازاریابی تشکیل شده اند، کیفیت گندم، انباشته کردن و ذخیره سازی را بررسی می کنند و به گندم دریافتی درجه های مناسبی اختصاص می دهند.