افتتاح مجمع بین‌المللی مالی و اقتصادی بریکس با مشارکت سوریه

مسکو -سانا

مجمع بین‌المللی مالی و اقتصادی بریکس امروز  در شهر ولادی‌وستوک واقع در شرق  مسکو افتتاح شد و با حضور 150 نماینده احزاب از 32 کشور از جمله حزب سوسياليست عرب سوريه را گرد هم می‌آورد.

این مجمع در چارچوب فعالیت های ریاست روسیه بر گروه بریکس در سال جاری برگزار می شود و نمایندگان احزاب بزرگ سیاسی در آن شرکت می کنند و خواستار همکاری سازنده برای تامین منافع مشترک کشورهای خود هستند.

این مجمع توسط حزب حاکم روسیه متحد با شعار (خانواده جهانی برای جهانی چندقطبی) سازماندهی می شود که در آن اصول عدالت، برابری و همکاری بین کشورهای جنوب و شرق حاکم است که اهمیت روزافزونی پیدا می کند.

شرکت کنندگان در مجمع   برای  تدوین گام های عملی برای افزایش نقش اکثریت جهانی در مکانیسم های مدیریت همکاری مشارکتی در زمینه های سیاسی، امنیتی، مالی و اقتصادی و همچنین روابط فرهنگی و بشردوستانه تلاش می کند