رسانه های فلسطینی از شهادت یک تن فلسطینی و جراحت یک دیگر در بمباران محله “الشجاعیه” در شرق نوار غزه توسط اشغالگر اسرائیلی خبر دادند

رسانه های فلسطینی از شهادت یک تن فلسطینی و جراحت یک دیگر در بمباران محله “الشجاعیه” در شرق نوار غزه توسط اشغالگر اسرائیلی خبر دادند

شاهد أيضاً

مقام بین المللی: بیش از هزار حمله اسرائیل به مراکز درمانی در نوار غزه

ژنو-سانا ریک بيبير کورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی در سرزمین‌های فلسطینی، از ثبت بیش از …