هشدار آنروا درباره خطرات فاجعه بار زیست محیطی و بهداشتی در نوار غزه

نیویورک – سانا

آژانس سازمان ملل متحد (آنروا) امروز نسبت به خطرات فاجعه بار زیست محیطی و بهداشتی در نوار غزه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری وفا  ژانس سازمان ملل متحد (آنروا) امروز در صفحه خود در پلتفرم  اکس توضیح کرد بیش از ۳۳۰ هزار تن زباله در تمام مناطق نوار غزه انباشته شده است که خطرات فاجعه‌بار زیست‌محیطی و بهداشتی را به همراه دارد.

وی افزود: «دسترسی بشردوستانه بدون مانع و آتش بس برای بازگرداندن شرایط زندگی بشردوستانه در نوار حیاتی است.”.