المنجد با مدیرکل سازمان بین المللی کار در مورد توسعه محیط قانونگذاری برای بخش کسب و کار بحث و گفتگو کرد

ژنو – سانا

در حاشیه اجلاس 112مین کنفرانس بین المللی کار که در حال حاضر در ژنو برگزار می شود، لوی المنجد، وزیر امور اجتماعی و کار سوریه، با گیلبرت هانگبو، مدیرکل سازمان بین المللی کار و هیئت همراهش، در مورد راه های تقویت همکاری مشترک برای توسعه محیط قانونگذاری برای بخش کسب و کار بحث و گفتگو کرد.

در این دیدار که با حضور حیدر علی احمد، سفیر و نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی دیگر در ژنو، برگزار شد، در مورد اصلاحات قانونی که سوریه در حال انجام آن است تا با تحولات فعلی مانند قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین مطابقت داشته باشد، بحث و گفتگو شد.

دو طرف بر اهمیت تقویت همکاری مشترک و بهره مندی از تخصص فنی سازمان در بسیاری از زمینه ها تأکید کردند. وزیر المنجد به تلاش های مداوم سوریه برای تقویت گفتگوی اجتماعی سه جانبه بین شرکای تولید؛ دولت، کارگر و کارفرما مطابق با معیارهای بین المللی کار برای توسعه محیط قانونگذاری برای بخش کسب و کار و بازار کار اشاره کرد.

در همین راستا، وزیر المنجد پس از این دیدار، نشستی فرعی با ربا جرادات، مدیر منطقه ای سازمان بین المللی کار برای کشورهای عربی در بیروت، برگزار کرد و در مورد موضوع پناهندگان سوری در لبنان و تلاش هایی که دولت سوریه برای بازگرداندن آنها به کشور مادری خود انجام می دهد، بحث و گفتگو کرد.

لازم به ذکر است که اجلاس 112مین کنفرانس بین المللی کار که توسط سازمان بین المللی کار در ژنو برگزار می شود، در تاریخ 3 ماه جاری آغاز شد و تا 14 ماه جاری با حضور نمایندگان سه طرف کار از دولت ها، کارفرمایان و کارگران از 180 کشور جهان ادامه خواهد داشت.